Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)


2014-03-17

Maloniai kviečiame Jus į STATYBOS IR INTERJERO PARODĄ SUPERNAMAI 2014 (programa ),

kuri įvyks balandžio 10-13 d. Vilniuje.

Parodos akcentas – būsto renovavimas ir energijos taupymas.

 

2014-03-03

KVIEČIAMI GYVENTOJŲ SUSIRINKIMAI

 Susirinkimai vyks:

Š.m. kovo mėn. 17 d. (pirmadienį) 17:30 val. TAIKOS G. 10, namo pirmojoje laiptinėje.

Š.m. kovo mėn. 17 d. (pirmadienį) 18:30 val. EŽERO G. 37, I a. vestibiulyje.

Š.m. kovo mėn. 18 d. (antradienį) 17:30 val. VILNIAUS G. 32, namo antrojoje laiptinėje.

Š.m. kovo mėn. 18 d. (antradienį) 15:00 val. VYŠNIŲ G. 20, Pasvalio muzikos mokyklos salėje (Vilniaus g. 5, Pasvalyje)

Š.m. kovo mėn. 19 d. (trečiadienį) 16:00 val. P. AVIŽONIO G. 11, namo laiptinėje.

 Darbotvarkė:

1. Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo.

2. Dėl lėšų skolinimosi iš banko.

 Susirinkime privalo dalyvauti butų ar kitų patalpų savininkai.

Vyks vardinis balsavimas pildant nustatytos formos biuletenius.

Ateinant į susirinkimą turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar kortelę).

Su investicijų planais susipažinti galite <čia>

Susirinkime bus pateikta:

1. susirinkimo protokolo forma.

2. vardinio balsavimo biuletenis (1 priedas).

 PASTABA: Butų ir kitų patalpų savininkai gali iš anksto raštu pareikšti nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų apie tai informavę susirinkimo organizatorių ir gavę vardinio balsavimo biuletenį. Butų ir kitų patalpų savininkai iki susirinkimo įteikę užpildytą vardinio balsavimo biuletenį susirinkimo organizatoriui, laikomi dalyvaujančiais susirinkime, registruojami dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.

 2014-02-26

Su BETA suderinti daugiabučių gyvenamųjų namų: P. Avižonio g. 11 , Ežero g. 37, Taikos g. 10, Vilniaus g. 32 ir Vyšnių g. 20 investiciniai planai.

Su planais galite susipažinti paspaudę ant nuorodos <čia>

2014-02-20

Su BETA suderinti daugiabučių gyvenamųjų namų: Taikos g. 35, Vyšnių g. 35, Vilties g. 14, Vilniaus g. 6, Sodų g. 17, Darželio g. 3, Darželio g. 5, Darželio g. 7 investiciniai planai.

Su planais galite susipažinti paspaudę ant nuorodos <čia>

2014-02-04

Kviečiami įvadiniai gyventojų pasitarimai dėl daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo), kurie atrinkti dalyvauti projekte "Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas" II kvietimu.

2014-02-18 (antradienį) 15:30 val. Joniškėlio miesto seniūnijoje vyks Vytauto g. 13, Joniškėlio m., daugiabučio namo pasitarimas;

2014-02-20 (ketvirtadienį) 17:30 val. namo rūsio salės patalpoje vyks Vilniaus g. 36, Pasvalio m., daugiabučio namo pasitarimas;

2014-02-20 (ketvirtadienį) 19:00 val. namo laiptinėje vyks Šermukšnių g. 16, Pasvalio m., daugiabučio namo pasitarimas;

2014-02-25 (antradienį) 17:30 val.namo rūsio šilumos punkto patalpoje vyks Vyšnių g. 22, Pasvalio m., daugiabučio namo pasitarimas.

Pasitarimuose dalyvaus investicijų planų rengėjai. Pasitarimuose kviečiame dalyvauti visus namų patalpų savininkus.

 2014-01-20

Parengti galutiniai daugiabučių gyvenamųjų namų: P. Avižonio g. 11 , Ežero g. 37, Taikos g. 10, Vilniaus g. 32 ir Vyšnių g. 20, investiciniai planai.

Su planais galite susipažinti paspaudę ant nuorodos <čia>

 2013-01-03

Š.m. sausio 7 d. (antradienį) 18:00 val. kviečiamas Vyšnių g. 20, Pasvalys, gyventojų susirinkimas dėl parengto preliminaraus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano aptarimo.
Susirinkimas vyks namo rūsyje,šiluminio mazgo patalpoje.
Su parengtu preliminariu planu galite susipažinti čia.

2013-01-03

Š.m. sausio 6 d. (pirmadienį) 18:00 val. kviečiamas Ežero g. 37, Pasvalys, gyventojų susirinkimas dėl parengto preliminaraus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinio plano aptarimo.
Susirinkimas vyks namo I a. vestibiulyje.
Su parengtu preliminariu planu galite susipažinti čia.

2013-12-11

Šių metų gruodžio 13 d. (penktadienį) nuo 10 val. iki 14 val. Pasvalio rajono savivaldybės pastato II aukšto didžiojoje posėdžių salėje (Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys) UAB ,,Medstatyba" pristatys parengtų 14-os daugiabučių namų investicijų planus, kurie numatomi renovuoti pagal modernizavimo programos I kvietimo modelį I etapu. Pageidaujamas dalyvavimas visų gyventojų. Įgaliotų atstovų dalyvavimas būtinas.
Investicijų planus galite rasti čia, paspaudę ant nuorodos <Nuoroda>

2013-11-29

Š.m. gruodžio 4 d. (trečiadienį) 17 val. 30 min. Pasvalio muzikos mokyklos salėje (Vilniaus g. 5, Pasvalyje) vyks pasitarimas dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), kurie atrinkti dalyvauti projekte „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ II kvietimu (daugiabučių namų sąrašas ) ir  „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ I kvietimu (daugiabučių namų sąrašas ).

Kviečiame dalyvauti visus norinčius.

2013-11-26

Paruošti pirmieji daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investiciniai planai

1. G. Petkevičaitės - Bitės g. 11, Joniškėlis

2. G. Pekevičaitės - Bitės g. 13, Joniškėlis

3. Gėlių g. 3A, Pasvalys