Pasvalio butų ūkis

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“ savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1955 metų. Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo akcinio kapitalo pagrindu veikianti nuo 1993 metų. Bendrovės ID kodas 169176222, PVM kodas LT691762219, Gėlių g. 5A, LT-39136 Pasvalys, tel./faks. +370 451 34 089, bu@pasvalys.lt , atsiskaitomoji sąskaita LT39 4010 0426 0002 0272 AB DNB banke; LT72 7300 0100 4066 1257 Swedbank.

Ūkinės veiklos pobūdis:

 1. 1. Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);
 2. 2. Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (70.32);
 3. 3. Garo ir karšto vandens tiekimas (40.30)
 4. 4. Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus (45.25)
 5. 5. Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas (45.31)
 6. 6. Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (45.31.10)
 7. 7. Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas (45.33)

 

Ūkinės veiklos sritys:

 1. Administruoja daugiabučius gyvenamuosius namus - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 140 vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimui;
 2. Eksploatuoja šilumos įrenginius ir turbinas - Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. T – 0323;
 3. Eksploatuoja elektros įrenginius - Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E – 0615;
 4. Vadovauja gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, kelių (gatvių), inžinerinių tinklų (ypatingi statiniai) statyboms (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
 5. Vykdo gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, kelių (gatvių), inžinerinių tinklų (ypatingi statiniai) statybos techninę priežiūrą (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
 6. Vykdo statinių techninę priežiūrą (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
 7. Atlieka pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, t. y. įvertina pastato energinį naudingumą priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei;
 8. Priima užsakymus buityje naudojamo vandens gerinimo sistemoms tiekti ir montuoti butuose ir individualiuose namuose (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“):
 9. a. vandens filtravimo įrenginiams,
  1. b. vandens minkštinimo įrenginiams,
  2. c. vandens nugeležinimo įrenginiams.

Daugiau informacijos galite gauti administracinėse bendrovės patalpose Gėlių g. 5A, LT-39136 Pasvalys.

Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis:

  I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis (bruto), Eur.  871,92€ 892,80€ 937,73€ 957,60€
Vidutinis mėnesinis darbuotojo darbo užmokestis atskaičius mokesčius, Eur. 577,75€ 612,70€ 605,36€ 627,37€