UAB Pasvalio būtų ūkis paskyrimas

1 Dėl bendrojo objektų administratoriaus paskyrimo