DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

 

Eil. Nr.

Darbo aprašymas

Tarifas, Eur

Paslaugos tarifo nustatymo pagrindas

1.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tarifas už 1 kv.m. patalpų naudingo ploto per mėnesį

Apskaičiuojamas  konkrečioms gyvenamosioms patalpoms

 

tame tarpe gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo tarifas už 1 kv.m. patalpų naudingo ploto per mėnesį (be PVM)

0,07

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-195

2.

Butų ir kitų patalpų savininkams minimalus kaupiamųjų lėšų, naudojamų daugiabučių namų bendrosioms komunikacijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, tarifas už  gyvenamųjų ir kitų patalpų 1 kv.m. bendro naudingo ploto per mėnesį

0,09

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-183

 

3.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifas už 1 kv.m. bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM)

Apskaičiuojamas konkrečiam namui atskirai, pagal patvirtintą metodiką.

Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-292

Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-291

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-184

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-185

Tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr. T1-8

4.

Nuotekų sistemos atkimšimo įkainis

40€ be PVM

Direktoriaus 2019-02-20 sprendimas Nr. OK-4

5.

Bendrovės tvarkomų daugiabučių namų teritorijų tarifas už 1 kv.m. butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM)

0,06

Bendrovės 2014-12-10 įsakymas OK-26

Bendrovės direktoriaus 2019-03-25 įsakymas OK-5

6.

Bendrovės teikiamų komunalinių paslaugų tarifai € (be PVM):

*Gyventojams, kurių namus prižiūri ar/ir administruoja bendrovė, tarifai mažinami  25 %

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 OK-25

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. OK-25

Bendrovės direktoriaus 2016-07-01 įsakymas Nr. OK-5

Bendroves direktoriaus2018-04-30 įsakymas Nr.-9

Darbininko iškvietimas

3,84*

Brigados (du ir daugiau) iškvietimas

5,77*

Brigados su transportu iškvietimas

8,63*

Brigadai važiuojant daugiau kaip 10 km., už kiekviena papildomą kilometrą papildomai mokama

0,28*

Vieno darbininko darbo valanda

8,15*

7.

Daugiabučių namų bendrijų ir Jungtinės veiklos sutartis sudariusių bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų) nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas už 1 kv.m. butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM)

0,07

Bendrovės direktoriaus 2014-12-18 įsakymas Nr. OK-28

2017-11-02 Įsakymas Nr. OK-12

8.

Laiptinių dezinfekavimas 75,00*

75€

Bendrovės direktoriaus 2020-03-19 įsakymas Nr. OK-3

 

* Kaina be PVM