Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“ yra akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos įmonė. Bendrovės vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė.

Misija

Pasiūlyti greičiausia ir geriausius sprendimus iškilusioms daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) problemoms spręsti.

Vizija

UAB „Pasvalio butų ūkis“ profesionaliausiai ir kokybiškiausiai teikianti paslaugas Pasvalio rajone.

Tikslai:

I. Pasiekti, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ būtų geriausia teikianti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams (bendrasavininkiams) paslaugas;
II. Užtikrinti UAB „Pasvalio butų ūkis“ darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir juos tenkinantį darbo užmokestį.