Nuoroda į seimo puslapį teisės aktų paiešką 

Nuoroda į savivaldybės puslapį teisės aktų paiešką

Administracijos direktoriaus įsakymai daugiabučių administravimui

Tarybos sprendimai daugiabučių administravimui:
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo" (su programa).
Pasvalio rajono savivaldybės taryba, 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-164 „Dėl daugiabučių namų, dalyvaujančių Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinime, sąrašo patvirtinimo".

Bendrovės direktoriaus įsakymai daugiabučių administravimo ir priežiūros tema

Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai