UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2018m. spalio 3d. direktoriaus įsakymu Nr. OK-16 atsakinga už asmens duomenų apsaugą paskirta Helena Simonaitienė. Tel. 8 451 34089, el. p.: h.simonaitiene@pasvalys.lt

UAB “Pasvalio butų ūkis“ 2018m. gruodžio 3d. direktoriaus įsakymu OK-23, Vadovaujantis  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos priimto reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendru duomenų apsaugos reglamentu), patvirtino UAB „Pasvalio butų ūkis“ asmens duomenų tvarkymo taisykles  ČIA.

Svarbu:

 Duomenys apie skolininką ir skolą teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

Tais atvejais, kai sudaromos paslaugų sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas taip pat teikiami socialinio būsto savininkui – Pasvalio rajono savivaldybės administracijai.