Atsakomybė prieš darbuotojus. Gerbti darbuotojus ir jų teises, užtikrinti saugias ir geras, nediskriminuojančias darbo sąlygas. Nuolat sudaryti sąlygas plėsti įgūdžius ir kompetencijas, siekiant užtikrinti darbuotojų pasitenkinimą ir visapusišką tobulėjimą.

Atsakomybė prieš klientus ir tiekėjus. Įgyti ir išlaikyti klientus nuolat plėtojant ir gerinat siūlomus produktus ir paslaugas, atitinkančius klientų lūkesčius dėl funkcijų, konstrukcijos, kokybės, saugos ir aplinkos apsaugos.

Atsakomybė prieš visuomenę ir aplinką. Valdyti verslą atsakingai, pagal galiojančius įstatymus ir gerbti tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teises. Užtikrinti, kad mes ne bendrininkausime darant žmogaus teisių pažeidimus, ir visada vertinti sveikatą, saugą ir aplinką, bei prisidėti prie darnaus vystymosi. Neremti politinių partijų ir nedalyvauti jų veikloje.

Atsakomybė prieš akcininkus. Siekti apsaugoti akcininkų investicijas ir siekti tvarios jų grąžos.