TARIFAI

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

Eil. Nr. Darbo aprašymas Tarifas, Eur Paslaugos tarifo nustatymo pagrindas
1. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tarifas už 1 kv.m patalpų naudingo ploto per mėnesį Apskaičiuojamas  konkrečioms gyvenamosioms patalpoms
2. Butų ir kitų patalpų savininkams minimalus kaupiamųjų lėšų, naudojamų daugiabučių namų bendrosioms komunikacijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, tarifas už  gyvenamųjų ir kitų patalpų 1 kv.m bendro naudingo ploto per mėnesį 0,09 Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-183

 

3. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo ir techninės priežiūros tarifas už 1 kv.m bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) Apskaičiuojamas konkrečiam namui atskirai, pagal patvirtintą metodiką. Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-292

Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-291

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-184

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-185

Tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr. T1-8

Tarybos 2022 02 23 sprendimas Nr.T1-37

4. Nuotekų sistemos atkimšimo įkainis 40 Eur be PVM Direktoriaus 2019-02-20 sprendimas Nr. OK-4
5. Bendrovės tvarkomų daugiabučių namų teritorijų tarifas už 1 kv.m butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) 0,06 Bendrovės 2014-12-10 įsakymas OK-26

Bendrovės direktoriaus 2019-03-25 įsakymas OK-5

6. Bendrovės teikiamų komunalinių paslaugų tarifai Eur. (be PVM): *Gyventojams, kurių namus prižiūri ar/ir administruoja bendrovė, tarifai mažinami  25 % Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 OK-25

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. OK-25

Bendrovės direktoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr.-9

Bendrovės direktoriaus 2022-02-28 įsakymas OK-5

Darbininko iškvietimas 3,84*
Brigados (du ir daugiau) iškvietimas 5,77*
Brigados su transportu iškvietimas 12,95*
Brigadai važiuojant daugiau kaip 10 km., už kiekviena papildomą kilometrą papildomai mokama 0,54*
Vieno darbininko darbo valanda 15,65*
7. Daugiabučių namų bendrijų ir Jungtinės veiklos sutartis sudariusių bendrosios nuosavybės (bendrojo naudojimo objektų) nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) tarifas už 1 kv.m. butų ir kitų patalpų bendro naudingo ploto per mėnesį (be PVM) 0,07 Bendrovės direktoriaus 2014-12-18 įsakymas Nr. OK-28

2017-11-02 Įsakymas Nr. OK-12

8. Laiptinių dezinfekavimas 75,00* 75 Eur. Bendrovės direktoriaus 2020-03-19 įsakymas Nr. OK-3
9. Patalpų dezinfekavimas Bendrovės direktoriaus 2020-11-16 įsakymas nr. OK-11

* Kaina be PVM

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“