KAINOS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR KITŲ

BENDROVĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFAI

 

 Eil. Nr. Darbo aprašymas Tarifas, Eur. Paslaugos tarifo nustatymo pagrindas
1. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos tarifas už patalpų naudingo ploto 1 kv. m

per mėnesį.

Apskaičiuojamas pagal patvirtintus tarifus konkrečioms

gyvenamosioms patalpoms

Savivaldybės tarybos sprendimai:

https://www.pasvalys.lt/veiklos-sritys/bustas/socialinis-bustas/166

2. Butų ir kitų patalpų savininkams minimalus kaupiamųjų lėšų, naudojamų daugiabučių namų bendrosioms komunikacijoms, bendrojo naudojimo patalpoms ir bendrajai inžinerinei įrangai atnaujinti, tarifas už  patalpų naudingo  ploto 1 kv. m per mėnesį 0,09 Eur. Tarybos 2014-10-22 sprendimas  T1-183 Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T1-162 „Dėl UAB „Pas… (lrs.lt)

 

3. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir namo techninės priežiūros tarifas už patalpų bendro

naudingo ploto 1 kv. m per mėnesį.

Apskaičiuojamas konkrečiam namui atskirai, pagal patvirtintą metodiką. Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-292

Tarybos 2013-12-18 sprendimas Nr. T1-291

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-184

Tarybos 2014-10-22 sprendimas Nr. T1-185

Tarybos 2019-02-20 sprendimas Nr. T1-8

Tarybos 2022-02-23 sprendimas Nr.T1-37

Tarybos 2024-04-20 sprendimas Nr. T1-92

4. Nuotekų vamzdyno atkimšimas

 

Nuotekų vamzdyno atkimšimas su

plovimu

55,0 Eur. *

 

66,0 Eur. *

Bendrovės direktoriaus 2019-02-20 įsakymas Nr. OK-4

Bendrovės direktoriaus 2023-08-16 įsakymas Nr. OK-11

Bendrovės direktoriaus 2024-12-04 įsakymas Nr. OK-23

5. Bendrovės pagal susitarimą tvarkomų daugiabučių namų teritorijų (šiukšlių rinkimas, šlavimas, sniego valymas) tarifas už patalpų bendro naudingo ploto

1 kv. m per mėnesį.

Bendrovės pagal susitarimą tvarkomų bendro naudojimo patalpų (laiptų, laiptų aikštelių, koridorių, buitinių patalpų) tarifas už valomo ploto 1 kv. m.

0,077 Eur.*

 

 

 

0,125 Eur.*

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. OK-26

Bendrovės direktoriaus 2019-03-25 įsakymas Nr. OK-5

Bendrovės direktoriaus 2023-08-16 įsakymas Nr. OK-12

Bendrovės direktoriaus 2023-12-04 įsakymas Nr. OK-24

 

 

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 OK-25

Bendrovės direktoriaus 2014-12-10 įsakymas Nr. OK-25 Bendrovės direktoriaus 2018-04-30 įsakymas Nr. OK-9

Bendrovės direktoriaus 2022-02-28 įsakymas Nr. OK-5

Bendrovės direktoriaus 2023-08-16 įsakymas Nr. OK-10

Bendrovės direktoriaus 2023-12-04 įsakymas Nr. OK-22

 

Darbininko iškvietimas 4,65*
Brigados (du ir daugiau darbininkų) iškvietimas 7,0*
Brigados (du ir daugiau darbininkų) su transportu iškvietimas 15,65*
Brigadai važiuojant daugiau kaip 5 km., skaičiuojant atstumą į abi puses, už kiekvieną  paskesnįjį kilometrą mokama 0,60*
Vieno darbininko darbo valanda

 

Nedarbo ir švenčių dienomis darbo valanda

19,80*

 

39,60*

 

6. Daugiabučių namų bendrijų ir jungtinės

veiklos sutartis sudariusių su bendrove, dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir namo techninės priežiūros, tarifas už patalpų naudingo ploto 1 kv. m per mėnesį.

 

 

 

 

0,085*

Bendrovės direktoriaus 2014-12-18 įsakymas Nr. OK-28

Bendrovės direktoriaus 2017-11-02 įsakymas Nr. OK-12

Bendrovės direktoriaus 2023-12-04

Įsakymas Nr. OK-25

*Kaina nurodyta be PVM

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“