TEISĖS AKTAI

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REIKĖTŲ VADOVAUTIS
DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.
 3. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties savininkų bendrijų įstatymas.
 4. Šilumos ūkio įstatymas.
 5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai nutarimas Nr.831.
 6. LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus tvarkos aprašas”.
 7. Statybos techniniai reglamentai STR 1.07.03:2017.

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai

 1. DV-391 Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje (lrs.lt)
 2. DV-190 Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (lrs.lt)
 3. DV-389 Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pratęsimo (lrs.lt)
 4. DV-307 Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (lrs.lt)
 5. DV-189 UAB „Pasvalio butų ūkis“ 2019–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo (lrs.lt)

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimai

 1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo T1-75 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio pat… (lrs.lt)
 2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolio) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai T1-86 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio pa… (lrs.lt)
 3. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pelno (nuostolio) paskirstymo bei pritarimo veiklos ataskaitai T1-70 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio pa… (lrs.lt)
Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“