PASLAUGOS

Ūkinės veiklos sritys:

  1. Administruoja daugiabučius gyvenamuosius namus – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas atestatas Nr. 140 vykdyti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimui;
  2. Eksploatuoja šilumos įrenginius ir turbinas – Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. T – 0323;
  3. Eksploatuoja elektros įrenginius – Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos atestatas Nr. E – 0615;
  4. Vadovauja gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, kelių (gatvių), inžinerinių tinklų (ypatingi statiniai) statyboms (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
  5. Vykdo gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, kelių (gatvių), inžinerinių tinklų (ypatingi statiniai) statybos techninę priežiūrą (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
  6. Vykdo statinių techninę priežiūrą (Lietuvos Respublikos statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas kvalifikacinis atestatas Nr. 20237);
  7. Priima užsakymus buityje naudojamo vandens gerinimo sistemoms tiekti ir montuoti butuose ir individualiuose namuose (Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“):

Daugiau informacijos galite gauti administracinėse bendrovės patalpose Gėlių g. 5A, LT-39136 Pasvalys.

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“