VEIKLOS SRITYS

Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio butų ūkis“ savo veiklos metus skaičiuoja nuo 1955 metų. Bendrovė nuo 1993 metų akcinio kapitalo pagrindu pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos įmonė. Bendrovės vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė.

Misija
Pasiūlyti greičiausia ir geriausius sprendimus iškilusioms daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų (bendrasavininkių) problemoms spręsti.

Vizija
UAB „Pasvalio butų ūkis“ profesionaliausiai ir kokybiškiausiai teikianti paslaugas Pasvalio rajone.

Tikslai:
Pasiekti, kad UAB „Pasvalio butų ūkis“ būtų geriausia teikianti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkams (bendrasavininkiams) paslaugas;
Užtikrinti UAB „Pasvalio butų ūkis“ darbuotojams tinkamas darbo sąlygas ir juos tenkinantį darbo užmokestį.

Ūkinės veiklos pobūdis:
Nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);
Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį (70.32);
Garo ir karšto vandens tiekimas (40.30)
Kiti statybos darbai, įskaitant specialiuosius profesinius darbus (45.25)
Elektros įrangos ir kitų įtaisų įrengimas (45.31)
Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas (45.31.10)
Vandentiekio ir panašių sistemų įrengimas (45.33)

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“