DAUGIABUČIŲ NAMU ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS)

Panevėžio g. 12, Pasvalys – techninis darbo projektas peržiūrai   (7.3.1)
2020-08-19 Panevėžio g. 12, Pasvalys – techninis darbo projektas po ekspertizės peržiūrai    (7.3.2)
Vytauto g. 11, Joniškėlis – techninis darbo projektas peržiūrai      (7.3.3)

PASVALIO RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMA

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS I kvietimas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-163 „Dėl Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo” (su programa).    (7.3.4)

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-164 „Dėl daugiabučių namų, dalyvaujančių Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinime, sąrašo patvirtinimo”.    (7.3.5)

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T1-165 „Dėl Pasvalio rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus paskyrimo”.    (7.3.6)

Atrinktų daugiabučių namų sąrašas ir kita informacija:

Eil. Nr. Adresas Įgyvendinimas Dokumentai
1.  Vyšnių g. 20, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-03-18 Modernizavimui nepritarta.
2.  Vyšnių g. 35, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-11 Suderintas investicijų planas. 2014-04-30 pasirašyta pavedimo sutartis. Rengiamos techninės sąlygos. 2014-07-24 CPO sistemoje paskelbtas konkursas (iki 2014-08-18). 2014-08-18 pirkimas įvykdytas.  Investicijų planas     (7.3.7)
3.  P. Avižonio g. 11, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-03-19 pritarta modernizavimui. 2014-06-25 CPO sistemoje paskelbtas rangos darbų ir projektavimo konkursas (iki 2014-07-14). 2014-07-14 pirkimas įvykdytas.  Investicijų planas     (7.3.8)
4.  Taikos g. 10, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-03-17 Modernizavimui nepritarta.
5.  Taikos g. 35, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. 2014-03-05 pritarta modernizavimui. 2014-04-01 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-04-11 gyventojai atsisakė dalyvauti programoje, nutraukta pavedimo sutartis.  Investicijų planas     (7.3.9)
6.  Gėlių g. 3 A, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2013-12-11 suderintas ir patvirtintas investicijų planas. 2014-04-01 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-06-13 patikslintas investicijų planas. 2014-06-30 CPO sistemoje paskelbtas rangos darbų ir projektavimo konkursas (iki 2014-07-23). 2014-07-23 pirkimas įvykdytas. Patikslintas IP

(7.3.10)

 

Pastato energinio naudingumo sertifikatas

(7.3.11)

7.  Gėlių g. 5, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-04-01 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-06-13 patikslintas investicijų planas. 2014-06-30 CPO sistemoje paskelbtas rangos darbų ir projektavimo konkursas (iki 2014-07-23). 2014-07-23 pirkimas įvykdytas.  Investicijų planas

(7.3.12)

8.  Vilties g. 14, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. Modernizavimui nepritarta.
9.  Ežero g. 37, Pasvalys  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-03-17 modernizavimui nepritarta.
10.  Vilniaus g. 32, Pasvalys  Parengtas preliminarusinvesticijų planas. 2014-02-21 Suderintas investicijų planas. 2014-03-18 modernizavimui nepritarta.
11.  Sodų g. 17, Aukštikalnių k., Pasvalio r.   Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. Modernizavimui nepritarta.
12.  Vilniaus g. 6 (Vilniaus g. 67) Vienkiemių k., Pasvalio r.   Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. Modernizavimui nepritarta.
13.  G. Petkevičaitės-Bitės g. 11, Joniškėlis  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2013-12-11 suderintas ir patvirtintas investicijų planas.   2013-01-06 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-06-13 patikslintas investicijų planas. 2014-06-20 CPO sistemoje paskelbtas konkursas (iki 2014-07-08). 2014-07-08 konkursas neįvyko, pasiūlytos per didelės kainos. 2014-07-16 CPO sistemoje atnaujintas konkursas (iki 2014-08-07).2014-07-24 Pirkimas nutrauktas. 2014-07-24 CPO sistemoje paskelbtas konkursas (iki 2014-08-08). 2014-08-08 pirkimas įvykdytas. Patikslintas IP

(7.3.13)

Pastato energinio naudingumo sertifikatas

(7.3.14)

14.  G. Petkevičaitės-Bitės g. 13, Joniškėlis  Parengtas preliminarus investicijų planas. 2013-12-11 suderintas ir patvirtintas investicijų planas. 2013-01-06 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-06-13 patikslintas investicijų planas. 2014-06-20 CPO sistemoje paskelbtas konkursas (iki 2014-07-08). 2017-07-08 konkursas neįvyko, pasiūlytos per didelės kainos. 2014-07-16 CPO sistemoje atnaujintas konkursas (iki 2014-08-07). 2014-07-24 pirkimas nutrauktas. 2014-07-24 CPO sistemoje paskelbtas konkursas (iki 2014-08-08). 2014-08-08 pirkimas įvykdytas. Patikslintas IP

(7.3.15)

Pastato energinio naudingumo sertifikatas

(7.3.16)

15.  Darželio g. 5 (Narteikių g. 2), Narteikių k.   Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. Modernizavimui nepritarta.
16.  Darželio g. 3 (Narteikių g. 3), Narteikių k.   Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. Modernizavimui nepritarta.
17.  Darželio g. 7 (Narteikių g. 4), Narteikių k.   Parengtas preliminarus investicijų planas.  2014-02-11 Suderintas investicijų planas. 2014-03-13 pritarta modernizavimui. 2014-05-30 pasirašyta pavedimo sutartis. 2014-06-23 bankas priėmė sprendimą nefinansuoti projekto.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS II kvietimas

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-261 „Dėl Pasvalio rajono daugiabučių namų, dalyvaujančių Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos II kvietimu, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo”  (su programa).     (7.3.17)

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-262 „Dėl Pasvalio rajono daugiabučių namų, dalyvaujančių  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos II kvietimu, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programoje, sąrašo patvirtinimo”.   (7.3.18)

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T1-263 „Dėl Pasvalio rajono daugiabučių namų, dalyvaujančių  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos II kvietimu, energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus paskyrimo”.  (7.3.19)

Atrinktų daugiabučių namų sąrašas ir kita informacija:

Eil. Nr. Adresas Įgyvendinimas Dokumentai
1.  Biržų g. 12, Pasvalys  2014-04-01 parengtas  preliminarus investicijų planas  Investicijų planas

(7.3.20)

(tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.21) (ventiliuojamas fasadas)

2.  Vilniaus g. 36 2014-02-28 parengtas preliminarus investicijų planas Investicijų planas 

(7.3.22)

(tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.23) (ventiliuojamas fasadas)

3.  Vilniaus g. 59B, Pasvalys 2014-02-19 parengtas preliminarus investicijų planas Investicijų planas 

(7.3.24) (tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.25)

(ventiliuojamas fasadas)

4.  Vytauto g. 13, Joniškėlis  2014-03-03 parengtas preliminarus investicijų planas  

Investicijų planas

(7.3.26)

(tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.27) (ventiliuojamas fasadas)

5.  Ežero g. 32A, Pasvalys  2014-02-19 parengtas  preliminarus investicijų planas Investicijų planas

(7.3.28) (tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.29) (ventiliuojamas fasadas)

6.  Šermukšnių g. 16, Pasvalys  2014-02-28 parengtas preliminarus investicijų planas Investicijų planas

(7.3.30) (tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.31) (ventiliuojamas fasadas be apskaitos)

Investicijų planas

(7.3.32) (ventiliuojamas fasadas su apskaita)

7.  Vyšnių g. 22, Pasvalys  2014-02-28 parengtas preliminarus investicijų planas Investicijų planas

(7.3.34) (tinkuojamas fasadas)

Investicijų planas

(7.3.35) (ventiliuojamas fasadas)

8.  Šermukšnių g. 15, Pasvalys  2014-02-19 parengtas preliminarus investicijų planas  Investicijų planas

(7.3.36) (ventiliuojamas fasadas)

9.  Vilties g. 12C, Pasvalys   2014-02-19 parengtas preliminarus investicijų planas. 2014-05-15 modernizavimui nepritarta.  Investicijų planas

(7.3.37) (ventiliuojamas fasadas)

10.  Vilniaus g. 38, Pasvalys  2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas  Investicijų planas

(7.3.38)

11.  Taikos g. 18, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.39)

12.  Šermukšnių g. 10, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.40)

13.  Taikos g. 13, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.41)

14.  Taikos g. 6, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.42)

15.  Vilniaus g. 61, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.43)

16.  Panevėžio g. 16, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.44)

17.  Taikos g. 16, Pasvalys   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas

(7.3.45)

18.  Mokyklos g. 8, Narteikių k., Joniškėlio apyl. sen., Pasvalio r.   2014-04-08 parengtas preliminarus investicijų planas   Investicijų planas 

(7.3.46)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS IV kvietimas

IP-Panevėžio Nr.12, Pasvalys  (7.3.47)
IP-Vytauto Nr.11, Joniškėlis  ((7.3.48)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS V kvietimas

IP-Ramioji g. 3, Pasvalys    (7.3.49)

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“