DAUGIABUČIŲ ADMINISTRAVIMAS

Dėl bendrojo objektų administratoriaus paskyrimo PDF


ADMINISTRAVIMAS
 – tai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Administratorius vykdo šias funkcijas:

 • Tvarko namo patalpų ir jų savininkų (naudotojų) apskaitos duomenis, namo techninę ir kitą dokumentaciją.
 • Sudaro bendrojo naudojimo objektų aprašą, prireikus jį pildo arba keičia.
 • Atlieka bendrojo naudojimo objektų privalomąsias apžiūras:
  • nuolatinius stebėjimus;
  • kasmetines apžiūras;
  • neeilines apžiūras;
  • statybinius tyrinėjimus;
  • energetinį auditą.
 • Administravimo nuostatų nustatytais atvejais organizuoja susirinkimus su gyventojais, įgyvendina patalpų savininkų priimtus sprendimus.
 • Organizuoja bendrojo naudojimo objektų remonto ir rekonstrukcijos konkursus.
 • Tvarko pajamų ir išlaidų, susijusių su administruojamu namu, apskaitą.
 • Apskaičiuoja butų ir kitų patalpų savininkams mėnesines įmokas.
 • Vykdo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, avarijų likvidavimą ir lokalizavimą.
Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“