PASTATŲ STATINIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Dėl administruojamų daugiabučių namų techninės priežiūros tarifo pasikeitimo

Pasvalio rajono savivaldybės taryba 2019-02-20 vykusiame posėdyje patvirtino naują UAB „Pasvalio butų ūkis“ teikiamos daugiabučių namų techninės priežiūros paslaugų tarifą. Sprendimas įsigaliojo nuo 2019-03-01. Šiuo sprendimu techninės priežiūros tarifas sumažintas nuo 0,093 Eur iki 0,0140 Eur be PVM už kvadratinį metrą pastato naudingo ploto (nurodomas vidutinis tarifas, neatsižvelgiant į koreguojančius koeficientus).

Šio sprendimo poreikis atsirado aplinkos ministrui iš esmės pakeitus daugiabučių namų techninės priežiūros reglamentavimą. Aplinkos ministerijai taip pat patvirtinus ir daugiabučio namo techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodiką, naujasis tarifas parengtas vadovaujantis būtent ja.

Iki šiol techninė priežiūra buvo reglamentuota ir suprantama kaip paslauga, susidedanti iš trijų dalių: 1. Namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros. 2. Avarinės tarnybos ir reagavimo į inžinerinių sistemų avarijas visą parą užtikrinimas. 3. Smulkūs remonto darbai name pagal patvirtintą sąrašą. Aplinkos ministerijai teisės aktais pakeitus techninės priežiūros paslaugų apibrėžimą, į šią paslaugą įeis tik 1 punkte nurodyti darbai (namo techninės dokumentacijos tvarkymas ir pastato stebėjimai bei apžiūros). Visi smulkūs remonto darbai, kurie vadovaujantis privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais privalo būti atlikti daugiabutyje name siekiant užtikrinti gyventojų ir jų turto saugumą bei esminių statinio reikalavimų išlaikymą per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę, atsižvelgiant į daugiabučių namų administravimo nuostatus ir lėšų kaupimo tvarkos aprašą, bus atliekami teikiant papildomą apmokėjimą arba panaudojant daugiabučio namo kaupimo lėšas.

Gyventojus, turinčius klausimų, dėl šio teisės akto įgyvendinimo ar kitų klausimų, maloniai prašome kreiptis UAB „Pasvalio butų ūkis“,  adresu Gėlių g. 5A, Pasvalys.

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“