RENOVACIJOS ADMINISTARVIMAS

Daugiabučių namų renovacija – tai ilgas procesas, reikalaujantis daug techninių ir juridinių žinių. Mes rūpinamės, kad atnaujinat pastatus didelis dėmesys būtų kreiptas į darbų kokybę, pastatų ilgaamžiškumą ir gyventojų poreikius.

Renovacijos administravimo teikiamos paslaugos:

  • Konsultacijos įvertinant galimybes renovuotis;
  • Konsultacijos parenkant reikiamas energijas taupančias technines priemones;
  • Konsultacijos juridiniais klausimais;
  • Investicinio projekto parengimo organizavimas;
  • Techninio projekto parengimo organizavimas;
  • Projektų derinimas su atsakingomis institucijomis;
  • Atstovavimas derantis su bankais dėl finansavimo;
  • Rangos darbų konkursų organizavimas bei reikalingos dokumentacijos rengimas;
  • Darbų vykdymo kokybės kontrolė.
Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“