ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

UAB „Pasvalio butų ūkis“ direktoriaus įsakymu yra paskirtas asmuo atsakingas už duomenų apsaugą.  Tel. 8 451 34089, el. p.: bu.dap@pasvalys.lt

8.1 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
8.2 Prašymas įgyvendinti duomenų subjektų teisę
8.3 Privatumo politika
8.4 Subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Svarbu:

Duomenys apie skolininką ir skolą teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

Tais atvejais, kai sudaromos paslaugų sutartys su socialinio būsto nuomininkais, asmens duomenys apie įsiskolinimą už paslaugas taip pat teikiami socialinio būsto savininkui – Pasvalio rajono savivaldybės administracijai.

Meniu
Font Resize
UAB „Pasvalio butų ūkis“